وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

نشاني: شهرک قدس- ميدان صنعت- بلوار خوردين- خ هرمزان- نبش پيروزان غربي

مرکز تلفن: 82231000

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

دفتر وزير

5-82234000

82234006

معاون طرح و توسعه

1-82233300

82233399

معاون پشتيباني حقوقي و امور مجلس

1-82233600

82233606

معاون آموزشي

2-82233901

 

معاون دانشجويي

1-82233000

82233003

معاون پژوهشي

3-82233500

82233510

معاون فرهنگي و اجتماعي

1-82233200

82233209

معاون فناوري

82233450

 

معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش کشور

88922233

88838328

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

66281041

6028563

مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي

1-82234020

 

مدير کل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شکايات

88575821

 

مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

82233081

82233090

دفتر هياتهاي امناء و هيات مميزه مرکزي

1-82234170

882234172

مشاور وزير در امور تربيت بدني و ورزش

22021822

22042099

مشاور وزير در امور جذب کمک هاي مردمي

82234080

 

مشاور وزير در پيگيري مسائل و مشکلات مردم

82234080

 

مشاور وزير و دبير شوراي زيست فناوري

82234210

 

0مشاور وزير در فناوري اطلاعات و ارتباطات

82234083

 

مشاور وزير

82234086

 

مشاور وزير در امور فناوري

82233452

82233474

مشاور وزير و رئيس حوزه مشاوران  جوان

82234082

 

مشاور وزير در امور کارآفريني

82234080

 

مشاور وزير در امور زنان

82234081

 

مشاور وزير و مدير کل حراست مرکزي

3-82234100

82234105

مشاور وزير در امور رسانه اي

82234081

 

نماينده وزير در امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي

82234085

 

دفتر امور همکاريهاي علمي بين المللي

3-82234220

88575751

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

دفتر نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي

8223334

 

دبير هيات مرکزي گزينش استاد

88923774

88922259

دبيرخانه هيات مرکزي گزينش استاد و دانشجو

88923774

88922259

دفتر گسترش آموزش عالي

1-82233960

82233962

دفتر امور مجلس

82233641

82233646

مدير کل دفتر حقوقي

82233621

82233636

صندوق رفاه دانشجويان

88736882

88736881

مديرکل پارک ها و مراکز رشد علم وفناوري

82233470

82233474

دبير کل کميسيون ملي يونسکو در ايران

2279885

22252536

دفتر مديرکل روابط عمومي

82234060

82234070

مدير کل دانشجويان داخلي

2-82233050

82233054

مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج

1-82233100

82233111

مديرکل امور دانش آموختگان

3-82233020

82233030

مديرکل تربيت بدني

1-82233170

82233180

مديرکل امور فرهنگي

1-82233240

 

مدير کل دفتر امور پژوهشي

82233520

82233520

مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي

82233920

 

 
 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

دانشگاه اصفهان

5-7932001-0311

6687396

اصفهان-ميدان آزادي(دروازه شيراز) کدپستي 81744

دانشگاه اروميه

3445409-0441

3443442

اروميه- خيابان بهشت- صندوق پستي 165

دانشگاه الزهرا(س)

88032721

88030673

تهران- ميدان ونک- ده ونک

دانشگاه ايلام

2227010-0841

2227061

ايلام- خيابان پژوهش- دانشگاه ايلام- صندوق پستي 111

دانشگاه اراک

2771446

2770018

2770050

اراک- خيابان شهيد بهشتي- صندوق پستي 879-کد پستي38156 -  0861

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)

2-3780041-0281

3780043

قزوين-بلوار دانشگاه- کد پستي16818-34149

دانشگاه بوعلي سينا

8272953-0811

8272046

همدان- خيابان شهيد فهميده- روبروي پارک مردم

دانشگاه بيرجند

2230008-0561

2230009

بيرجند-شوکت آباد-صندوق پستي 615/97175

دانشگاه بجنورد

2246980-0584

2246980

بجنورد- روبروي بيمارستان امام علي (ع)

دانشگاه پيام نور

22440925

22440043

جاده لشکرک- مقابل جاده ازگل- خيابان نخل

دانشگاه تربيت مدرس

88009735-

88009720

88007598

تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد وشهيد چمران

دانشگاه تبريز

3341300-0411

3344013

تبريز- خيابان امام خميني –بلوار 29 بهمن

دانشگاه تربيت معلم

88825010

88830857

تهران-خيابان شهيد دکتر مفتح-شماره 49-کد پستي 15614

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

1-4327520-0412

4327522

تبريز- کيلومتر 35 جاده تبريز- مراغه- کد پستي5375171379

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

4410310-0571

4410300

سبزوار- توحيد شهر- پرديس دانشگاه

دانشگاه تفرش

6227659-0862

6227385

6227817

تفرش- کيلومتر 5 جاده تهران

دانشگاه جامع علمي- کاربردي

9-88849278

88849280

تهران-خيابان انقلاب- بين استاد نجات الهي و حافظ ( زير پل کالج)

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

دانشگاه خليج فارس

4545187-0771

4545188

بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- خيابان دانشگاه خليج فارس

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

2-2221021-0545

2221025

چابهار- بلوار دانشگاه- کد پستي 183-99715- صندوق پستي 183

دانشگاه رازي

2-4274501-0831

4274503

کرمانشاه- طاق بستان- پرديس دانشگاه

دانشگاه زنجان

2-5283081-0241

5283100

زنجان- کيلومتر 6 جاده تبريز

دانشگاه سيستان وبلوچستان

2447010-0541

2446888

زاهدان- خيابان دانشگاه – صندوق پستي 987-98135

دانشگاه سمنان

3328860-0231

3321005

سمنان- بلوار مولوي- صندوق پستي 363-35196

دانشگاه شاهد

55277637

55277418

تهران- ابتداي آزاد راه تهران- قم- قبل از عوارضي

دانشگاه شهيد بهشتي

3-22431601

22431602

تهران-بزرگراه شهيد چمران- اوين- بلوار دانشجو

دانشگاه شيراز

17-6286416-0711

6286419

شيراز- بلوار جام جم- ساختمان مرکزي

دانشگاه شهيد چمران

3332041-0611

3360017

اهواز-بلوار گلستان- سازمان مرکزي دانشگاه

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

3220061-0341

3220067

کرمان- انتهاي بلوار 22 بهمن-صندوق پستي 133-76169

دانشگاه شهرکرد

4424410-0381

4424412

شهر کرد- کيلومتر 2 جاده سامان

دانشگاه صنعتي شاهرود

3343503-0273

3334419

شاهرود- بلوار دانشگاه- صندوق پستي 316

دانشگاه صنعتي اميرکبير

66468055

66413969

تهران- خيابان حافظ - روبروي خيابان سميه

دانشگاه صنعتي شريف

66005210

66005310

تهران- خيابان آزادي- نرسيده به ميدان آزادي- صندوق پستي 8639-11365

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

88883001

88793106

88797469

تهران- خيابان ميرداماد غربي – پلاک 322

دانشگاه صنعتي اصفهان

1-3913100-0311

3913112

اصفهان- دروازه تهران- خيابان امام خميني- بلوار دانشگاه

دانشگاه صنعتي سهند

3224957-0412

3224950

تبريز- شهر جديد سهند- پرديس دانشگاه- ص پ 1996-51335

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

دانشگاه علم و صنعت ايران

77240400

77240405

تهران- ميدان رسالت- خيابان هنگام- خيابان دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبايي

3-44737602

44737604

تهران- خيابان کريم خان زند- نبش خيابان شهيد عضدي

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2224080-0171

2227867

گرگان- خيابان شهيد بهشتي- صندوق پستي386

دانشگاه فردوسي مشهد

8788875-0511

8763461

ميدان آزادي(پارک)پرديس دانشگاه- سازمان مرکزي دانشگاه

دانشگاه کردستان

6660066-0871

666071

سنندج- بلوار پاسداران- صندوق پستي 15175-66177

دانشگاه کاشان

5552291-0361

5552930

کاشان- کيلومتر 6 بلوار قطب راوندي

دانشگاه گيلان

3221999-0131

3227022

رشت-خيابان ملت- صندوق پستي1841

دانشگاه لرستان

6200100-0661

6200104

خرم آباد- دانشگاه بزرگ- صندوق پستي 465

دانشگاه مازندران

33180-011252

33702

بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مرکزي دانشگاه

دانشگاه محقق اردبيلي

5512201-0451

5512200

اردبيل- انتهاي خيابان دانشگاه – صندوق پستي179

دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان

5227420-0391

5227419

رفسنجان- خيابان معلم- ميدان پژوهش- ص پ 518

دانشگاه هنر

7-88954606

88954609

تهران- خ دکتر فاطمي- خ پروين اعتصامي-خ يکم- شماره 2

دانشگاه هنر اصفهان

6271876-0311

6249841

اصفهان- خيابان حکيم نظامي- ص پ 1744

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

5412135-0411

5412140

تبريز- خ آزادي- مابين چهار راه طالقاني و ميدان حکيم نظامي

دانشگاه هرمزگان

13-6670712-0761

6670714

بندرعباس- خ آيت ا... غفاري- ص پ 3995

دانشگاه يزد

8211827-0351

8211829

يزد- ميدان آزادي – ابتداي بلوار طالقاني

دانشگاه علوم پايه دامغان

5244666-0232

5244787

دامغان- ميدان دانشگاه- ص پ 364/36715

دانشگاه ياسوج

2221712-0741

2223822

ياسوج- تپه دانشگاه – ص پ 353

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

دانشگاه زابل

2-2232961-0542

2226765

زابل- ميدان جهاد- خيابان شهيد مفتح

دانشگاه قم

2855680-0251

2855682

قم- جاده قديم اصفهان –بعد از شهرک قدس

دانشگاه صنعتي شيراز

7353511-0711

7262102

شيراز- بلوار مدرس-

ص پ :  313-71555

دانشگاه صنعتي بابل

3234501

کد: 0111

3234201

مازندران- بابل- خيابان شريعتي

دانشگاه صنعتي همدان

8352828-0811

8352828

همدان-ميدان جهاد-خ جهان نما- کوچه آزاد همداني

دانشگاه صنعتي اروميه

3354183

کد : 0441

3554184

اروميه- جاده بند- بعد از گلشهر2- ص پ 419-57155

مجتمع آموزش عالي جندي شاپور

4241107-0642

4241108

دزفول- کيلومتر 5 جاده انديمشک – ص پ 334

مجتمع آموزش عالي مراغه

2273070-0421

2276060

مراغه- اتوبان اميرکبير- کد پستي83111-55181

دانشکده امور اقتصادي

88943910

88943711

تهران- پل حافظ- خ رودسر- ساختمان شماره 7-طبقه4

پژوهشگاه مواد و انرژي

6201887-0261

6201888

کرج- جاده مشکين دشت- بعد از خاک شناسي

مرکز پژوهش هاي شيمي و مهندسي شيمي ايران

44580761

44580762

کيلومتر 17 اتوبان تهران- کرج – بلوار پژوهش

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

88048037

88036317

تهران- بزرگراه کردستان- خ 64- ص پ 6419-14155

بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

22716359

22711311

تهران- خ وليعصر- روبروي زعفرانيه- شماره 1753-ساختمان مرحوم افشار

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

22280958

22719130

تهران- خ شهيد باهنر- ميدان شهيد باهنر

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

44580020

44580021

کيلومتر 15 آزاد راه تهران –کرج- شهرک پژوهش- بلوار پژوهش

مرکز ملي اقيانوس شناسي

66944867

66944866

تهران- خ فاطمي غربي- خ شهيد اعتمادزاده- ک 9 – کد پستي 1411813389

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

92-66028563

88838329

66028563

88838328

جاده قديم کرج- جاده شهريار- بعد از شهرک سعيد آباد- سه راهي نسيم سپاهان- جاده فرعي بطرف حسن آباد خالصه- جنب بهزيستي- مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب

پارک علم و فناوري آذربايجان شرقي

3362280-0411

3362282

تبريز- خيابان آزادي- نبش گلگشت- روبروي گاز منطقه 8

موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران

66468409

66953342

تهران - خ نوفل لوشاتو-نرسيده به چهارراه اميراکرم- کوچه شهيد آراکليان پ 6

مرکز مطالعات و همکاريهاي  علمي بين المللي

66482331

66416556

66419978

تهران- خيابان بزرگمهر- شماره 51

پارک علم وفناوري استان خراسان

5413599

کد: 0511

5413599

مشهد- کيلومتر 18 جاده قوچان مشهد- روبروي شير منطقه اي خراسان

پارک علم وفناوري استان فارس

7208001-0711

7203866

شيراز- بلوار مدرس- خ فرصت – ص پ 114-71555

پارک علم وفناوري استان مرکزي

2226014-0861

2240051

اراک- انتهاي خ شهيد رجايي- بلوار شهيد قدوسي- ص پ 416-38135

پارک علم وفناوري استان گيلان

4242510-0131

4242511

رشت- خ امام خميني- نرسيده به ميدان دکتر حشمت-پ210

پارک علم وفناوري استان سمنان

2231008-0273

2227351

شاهرود- خ آزادي- بالاتر از هنرستان شهيد چمران ص پ 851-36167

مرکز پژوهشي اختر فيزيک در مراغه

3392686-0411

8774572

مراغه- خ اوحدي- پاساژ کودک- طبقه سوم

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

33321-063242

30551

خرمشهر- روبروي کوي بهروز

پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

22570666

22570722

پاسداران- گلستان اول- پ 15

صندوق رفاه دانشجويان

88739368

88736881

تهران- خ شهيد بهشتي- خ پاکستان- کوچه دوم پ7

دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ورامين

3222101-0612

3222425

اهواز- ملاثاني

عنوان

شماره مستقيم

دورنگار

آدرس

دانشگاه ملاير

2232346-0851

2228978

ملاير- بالاتر از پارک سيفيه

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

22294932

22295115

22299479

تهران- خ فرمانيه- ديباجي شمالي- ارغوان- پ 26

پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

3-88529121

88750884

تهران- خ مطهري- خ ميرعماد- کوچه 5 پ3

مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان

4249872

کد : 0241

4249023

زنجان- ابتداي جاده گاوه زنگ- ص پ 159-45195

مرکز تحقيقات علمي کشور

66499175

66467655

66468180

تهران- خ انقلاب- نبش فلسطين شماره 1188 ص پ 13158

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

22057069

66404272

تهران – خ آفريقا- کوچه گلفام – شماره1

سازمان سنجش آموزش کشور

88904077

88922230

تهران- زير پل کريم خان – پ 218

پژوهشگاه علمي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

7-44580396

44580399

کيلومتر 17 آزاد راه تهران – کرج- بلوار پژوهش

مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

222181

261771

6226617-0342

کرمان- خ نشاط- خ استانداري-

کد پستي 7613641163

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران

66462548

66494955

 

66462254

تهران- خ انقلاب- چهارراه فلسطين-شماره1188 ساختمان فجر

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

3913912

3913913

اصفهان- خ بزرگمهر-خ 22 بهمن- مقابل پارک غدير- پ 171

پژوهشگاه هوا وفضا

88362010

88362011

تهران- شهرک قدس- خ ايران زمين- خ مهستان

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

2910812-0251

2936042

قم- بلوار امين- روبروي راهنمايي رانندگي- 45 متري بسيج

مرکز منطقه اي مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

41- 22865838

22865779

تهران- ابتداي خ پاسداران- خ گل نبي- تقاطع ناطق نوري – برج زمرد- پ 35

پارک علم و فناوري يزد

8246672-0351

8256128

يزد- بلوار دانشگاه- پرديس اصلي- مجتمع اداري