اخبار - آرشیو

آمارها در دانشگاه تهران از چه سخن می‌گویند!

آمارها در دانشگاه تهران از چه سخن می‌گویند!

روابط عمومی دانشگاه تهران: اول آبان در تقویم تاریخ ایران، روز ملی «آمار و برنامه‌ریزی» نامیده شده است. گرچه استفاده از «آمار» قدمتی چهار هزار ساله در تمدن بشری از جمله در ایران باستان دارد، ...