همکاران اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۶۷۱

 

ردیف ‏‬ سمت / ‏‬ شرح وظایف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک شماره تماس

حوزه مدیریت

۱

مدیر کل

دکتر عباس قنبری ghanbari.abbas@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۶۶۴

۲

معاون اداره کل

محسن نقیلو

m.naghilou@ut.ac.ir

۶۱۱۱۲۶۶۴
۳

مسئول دفتر و امور اداری و هماهنگی

فردین نقوی f.naghavi@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۶۶۴

اداره اطلاع‌رسانی، ارتباطات و افکارسنجی

۴

‏‬ اطلاع‌رسانی مجازی (کانال تلگرام، ایمیل، پیامک، بولتن خبری)

محبوبه ابراهیمی

mh.ebrahimi@ut.ac.ir

۶۱۱۱۳۴۱۷

۵

‏‬ پژوهش و افکار سنجی و آمار

منصوره اصبری

asbari@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۴۱۵

۶

‏‬ وب سایت دانشگاه تهران

زهره رمضانی

ramezani_dost@ut.ac.ir

۶۱۱۱۳۴۱۲

۷

‏‬ ارتباط با رسانه و تولید و نشر محتوا

هدیه میرزایی

h_mirzaei@ut.ac.ir

۶۱۱۱۲۴۳۴
۸

خبرنگار

صغری داوری‌فرد s.davarifard@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۸۷۳

اداره رسانه‌های دیداری و شنیداری و انتشارات

۹

مستندسازی و تولیدات دیداری و شنیداری

فرشاد زحلی farshadzohali@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۴۳۱
۱۰

مستندسازی و تولیدات دیداری و شنیداری

اکبر پورباقر مقدم apoourbagher@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۴۳۱
۱۱

مستندسازی و تولیدات دیداری و شنیداری

ابوالفضل رجبیان rajabian@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۴۳۱
۱۲

ماهنامه خبری دانشگاه تهران (مدت)

لیلا احمدی lailaahmadi@ut.ac.ir ۶۱۱۱۳۴۱۷